Disclaimer

De website www.hvandijk.nl en de informatie op deze site wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het is echter mogelijk dat de inhoud van de site -en de daarin vervatte informatie- verouderd, incompleet of onjuist is. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Wijzigingen/updates

Van Dijk Makelaardij behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen in de informatie die wordt aangeboden via de website.

Intellectueel eigendom 

De teksten van deze website mogen niet zonder voorafgaande toestemming worden gekopieerd of gewijzigd, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt. Het intellectuele eigendomsrecht van de website www.hvandijk.nl, waaronder teksten, ontwerp, foto’s en logo’s, berust bij Van Dijk Makelaars.